Wednesday, August 18, 2010

FINLANDA – RELIGIE PE MUCHIE DE SUFLET...
Din punct de vedere religios, Finlanda este o ţară cu adevărat specială. Aceasta din cauză că, spre deosebire de multe alte state, are două religii oficiale: religia lutherană şi religia ortodoxă.
Majoritatea creştinilor din Finlanda sunt lutherani, ortodoxismul deţinând doar 1 % din numărul credincioşilor. Dar acest fapt nu înseamnă că finlandezii nu au slujbe extrem de frumoase, puternice şi poetice sau lăcaşuri de cult ortodoxe cu adevărat majestuoase.
Catedrala Uspenski este doar un exemplu. Uspenski? Da, de la cuvântul slavon „uspenie”, care înseamnă "adormire".
Hramul bisericii este ADORMIREA MAICII DOMNULUI, sărbătoare celebrată în 15 august.
Catedrala Uspenski este construită din cărămidă roşie şi are cupolele aurite. Cupola „onion dome” simbolizează flacăra Duhului Sfânt, care a coborât în biserica înfiinţată de Apostoli în ziua de Rusalii. Numărul cupolelor aminteşte de Hristos şi de cei 12 ucenici.
Construirea Catedralei Uspenski a durat mai bine de un deceniu. A fost finalizată spre sfârşitul secolului al XIX-lea.
Designul exterior al catedralei derivă din stilul rusesc vechi (stilul bisericilor ruseşti din secolele XIV-XV: înguste, înalte, semănănd cu brazii, cu scopul de a fi reperate în pustie... par, pur şi simplu, a fi faruri ce facilitează navigarea pe mare... par a fi lumini ce îi ghidează pe oameni pe drumul drept)...

Dacă privim detaliile bisericii, observăm influenţele bizantine foarte clar exprimate: pilonii masivi, ciopliţi în granit negru, sunt plasaţi lângă zidurile exterioare şi susţin bolţile bogat împodobite cu modele ortodoxe din Estul Europei.
Catedrala Uspenski este construită în aşa fel încât altarul să fie în partea de est, deoarece Estul simbolizează Paradisul, Raiul, Soarele, starea de puritate, Lumina... Estul este direcţia pe care a avut-o Hristos când s-a ridicat la cer, promiţând a doua Lui venire (în greacă: parousia).
Ca oricare biserică ortodoxă are trei părţi: altar, naos, pronaos. Altarul şi naosul sunt despărţite de iconostasul (catapeteasma, tâmpla) împodobit cu trei rînduri de icoane. În altar se poate intra prin una dintre cele trei uşi, dar atenţie! pe Porţile Regale au voie să treacă doar episcopii, preoţii, diaconii.
Catedrala este pictată cu icoane deosebit de frumoase, caracteristice bisericilor ortodoxe, care îi înfăţişează pe Hristos, pe Fecioara Maria, pe sfinţi, dar nu lipsesc de pe zidurile înalte nici scenele inspirate din Sfânta Scriptură.
Printre icoanele acestei biserici se numără şi: icoana Sfântului Alexandru Nevski, icoana Sfântului Vladimir cel Mare, Soarele Kievului, icoana Arhanghelilor Mihail şi Gavril, icoane cu Hristos, cu Sfânta Treime, cu Fecioara Maria, cu sfinţi, etc.
Catedrala Uspenski este un arc de triumf al Spirtului, dar şi o dovadă că frumuseţea Bisericilor Ortodoxe se poate descoperi şi într-un oraş al Europei de Vest...

No comments:

Post a Comment