Friday, August 20, 2010

Searching for Sampo...
Searching for Sampo...

Textul care reprezinta fundamentul literaturii finlandeze este epopeea Kalevala. Culeasa de filologul Elias Lönnrot, Kalevala prezinta povestea unui uriaș legendar (Kalevala), care avea doisprezece fii. Bărbații din țara sa pleacă spre ținutul de la miazănoapte spre a o peți pe frumoasa fecioară Pohiola, (în ortografia originală Pohjola), sortită a fi soția aceluia care va reuși să construiască o moară fermecată, dătătoare de belșug. Bărbații finlandezi se vor lupta cu laponii, dușmanii lor din nord, precum și cu vrăjitoarea Louhi, mama feciorei Pohiola, pentru focul furat și pentru Soarele și Luna răpite și ascunse. Laponii vor fi înfrânți.
Faptele de vitejie ale unor eroi ca Väinämöinen, Ilmarinen și Lemminkäinen, lupta lor cu vrăjitoarea Louhi, Stăpâna Nordului, s-au păstrat pana in present.
De asemenea, in Kalevala se vorbeste si despre Sampo…
Ce este Sampo? Greu de spus… Poate sa fie un pilon sau un copac al lumii, o comoara, o moneda bizantina, o relicva crestina… poate sa fie interpretat ca o moara ce poate sa faca atat faina, cat si sare sau aur… poate sa fie un ideal…
In aceasta inregistrare video este prezentat un fragment din aceasta epopee, tradus in olandeza de catre Fokko Dijkstra, coordonatorul unor proiecte foarte interesante care au ca scop descoperirea mostenirii culturale a Europei.
Inregistrarea a fost facuta in cadrul proiectului ce s-a desfasurat in Finlanda si in Estonia in perioada 31 iulie-7 august 2010.


The foundation text of Finnish literature is epic Kalevala. Picked the philologist Elias Lönnrot , Kalevala tells the story of a legendary giant (Kalevala), who had twelve sons. Men in his country goes to the land of the north to woo the beautiful maiden Pohiola it (the original spelling Pohjola), destined to be the wife one who will be able to build a magic mill, giving the wealth.
Finnish men will fight with Laplanders, their enemies in the north, and Louhi Witch, mom son Pohiola for stealing fire and Sun and Moon are stolen and hidden. Lapland will be defeated.

Acts of bravery of the heroes of Väinämöinen, Ilmarinen and Lemminkäinen, their fight with the witch Louhi, mistress of the North, have been preserved up to present.

Also, Kalevala speaking about Sampo ...
What is Sampo? Hard to say ... It could be a pillar or a tree in the world, a treasure, a Byzantine coin, a Christian relic ... can be interpreted as a mill that can do both flour and salt can be a gold ... Ideally ...

This video recording is given a piece of this epic, translated into Dutch by Fokko Dijkstra, coordinator of very interesting projects that aim to discover the cultural heritage of Europe.

Recording was done in the project which took place in Finland and Estonia in July 31 to August 7, 2010.

No comments:

Post a Comment